Autorské dizajnové sklo

Ručne vyrábané slovenské dizajnové sklo

stanislav-libensky-award-logo

Ocenený autorský dizajn

XII. Stanislav Libenský Award 2021

Umelecké sklo Igor Kováč

Vášeň k umeleckému sklu

Sklárskemu remeslu a dizajnu som sa začal venovať v roku 2015 po prijatí na štúdium na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave, kde som nastúpil do Ateliéru Skla.

Počas štúdia som si vytvoril a postupne systematicky rozvíjal vlastnú autorskú technológiu dekorovania úžitkového skla. ktorej ústredná myšlienka je založená na experimentálnom použití stroja.

Ide o akúsi modernejšiu a surovejšiu  alternatívu voči tradičnému spôsobu dekoratívneho brúsenia skla a olovnatého krištáľu, výroba ktorého má v Európe veľmi bohatú históriu.

Tesaná váza Detail

Autorská technológia

Fúkané sklo dekorujem  unikátnym spôsobom a to pomocou diamantovej píly,
ktorá bežne slúži na hrubé rezanie stavebného materiálu.

Ja však diamantovým kotúčom píly vytvorím rezy na povrchu hrubostenného skleneného tvaru a následne dekor ďalej zušľachťujem ďalšími sklárskymi
a sochárskymi technikami.  Niekedy rezaný dekor pieskujem, maľujem alebo mechanicky či chemicky leštím, inokedy materiál medzi jednotlivými rezmi osekávam pomocou kamenárskeho dláta a kladiva.

Práve využitie tejto inak tradičnej kameňosochárskej techniky na dekorovanie úžitkového skla je unikátnym autorským prístupom, a to nie len na slovenskej, ale aj svetovej sklárskej umeleckej scéne.

Tesaná váza Detail

Autorská technológia

Fúkané sklo dekorujem  unikátnym spôsobom a to pomocou diamantovej píly, ktorá bežne slúži na hrubé rezanie stavebného materiálu.

Ja však jej diamantovým kotúčom vytvorím rezy na povrchu hrubostenného skleneného tvaru a následne dekor ďalej zušľachťujem ďalšími sklárskymi a sochárskymi technikami.  Niekedy rezaný dekor pieskujem, maľujem, mechanicky alebo chemicky leštím, inokedy materiál medzi jednotlivými rezmi osekávam pomocou kamenárskeho dláta a kladiva.

Práve využitie tejto inak tradičnej kameňosochárskej techniky na dekorovanie úžitkového skla je unikátnym autorským prístupom, a to nie len na slovenskej, ale aj svetovej sklárskej umeleckej scéne.

Umelecké sklo Igor Kováč

Ručná výroba

Ako samostatne tvoriaci sklársky výtvarník a dizajnér spolupracujem s niekoľkými predovšetkým slovenskými výrobcami skla a olovnatého krištáľu, ktorých skúsení majstri remeselníci nafúkajú ručne za pomoci sklárskej píšťaly každý jeden môj výrobok z rozžhavenej skloviny utavenej z tých najkvalitnejších surovín. 

Rovnako aj všetky nasledujúce úpravy výrobkov sú realizované za pomoci ľudských rúk. Keďže na dekorovanie využívam vlastnú experimentálnu autorskú techniku, zušľachťovanie výrobkov realizujem vlastnoručne. 

Moju tvorbu ste mohli vidieť

Slovenské centrum dizajnu

rona-logo

Rona Gallery

SNG - Galéria Ľ. Fullu

Stanislav Libenský Award

Meat Design Ostrava

Pavilon skla Klatovy

Navštívte moje Portfólio alebo Eshop

V sklárskom remesle je ukrytá hodnota, ktorá pretrvá.

Portfólio

Umelecké sklo Igor Kováč

Eshop

Na Eshope sa momentálne pracuje.